In Nederland maakt de wetgeving verschil tussen recreatief gebruik en zakelijk gebruik van drones. Het privé vliegen met een drone kent minder beperkingen dan zakelijk vliegen. Juridisch gezien zijn drones soms een grijs gebied, omdat iedere gemeente of provincie extra regels kan hanteren.

De drone als modelvliegtuig

Volgens de wetgeving is een quadcopter of multicopter een modelvliegtuig. Daaronder verstaat men een op afstand bestuurbaar vliegtuig, dat maximaal 25 kilogram weegt. Voorwaarde is dat er geen piloot is of inzittenden zijn. Voor drones geldt een regeling, die is opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Wie foto’s en video’s wil maken met een drone, mag dat volgens de huidige wetgeving doen. Vroeger was daarvoor een luchtopnamevergunning nodig, maar dat schafte het ministerie van Defensie in juni 2013 af. Dat betekent niet dat men alles mag fotograferen: militaire basissen en luchthavens mogen bij wet niet gefotografeerd worden. Niet vanuit de lucht, en ook niet vanaf de grond.

Waar mag ik vliegen met een drone?

In de wetgeving voor modelvliegtuigen is opgenomen dat de bestuurder van de drone de vlucht moet uitvoeren onder goede omstandigheden en op locaties waarbij er altijd goed zicht is. Het vinden van deze locaties is niet altijd eenvoudig, want de bestuurder mag bijvoorbeeld niet vliegen boven bebouwing, mensenmenigten, autowegen of spoorlijnen. Hoger dan 300 meter boven de grond of een object is volgens de wetgeving ook niet toegestaan. Vanzelfsprekend mag men niet in de buurt van civiele en militaire luchthavens vliegen met een drone. Onder civiele luchthavens verstaat men bijvoorbeeld Schiphol, Eindhoven of Eelde.

Zakelijk vliegen

Ondernemers die geld willen verdienen aan luchtopnames hikken tegen een probleem aan; de wetgeving schrijft voor dat dit niet is toegestaan. Beroepsmatig gebruik van een drone mag wel, maar alleen als het bedrijf over een ontheffing beschikt. Het bedrijf kan deze ontheffing aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Aan de ontheffing zijn strenge voorschriften en beperkingen verbonden.

Zo is er bijvoorbeeld een Bewijs van Luchtvaardigheid (BvL), een geluidsverklaring, een Bewijs van Bevoegdheid (BvB), en een Bewijs van Inschrijving nodig. Ook moet de eigenaar van de drone deze verzekeren voor schade aan derden. Houd er rekening mee dat sommige gemeenten een vergunning Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) verplicht stellen.

De bestuurder moet zich vijf dagen van tevoren melden via de beheerder van het luchtruim. Een dag van tevoren moet de burgemeester van de gemeente weten waar de drone opstijgt. De bestuurder mag dan niet vliegen bij nacht, niet hoger dan 120 meter en niet verder dan 500 meter van de gezagvoerder. Daarnaast moet de drone minste 150 meter uit de buurt blijven van mensenmenigte en bebouwing. Daarbij gelden ook alle privacyregels, zoals de wetgeving deze bepaalt.