In de Belgische wetgeving is opgenomen dat men alleen mag vliegen op speciaal aangewezen locaties. Dat zijn locaties die erkend zijn als ‘terrein voor de modelluchtvaart’. Een vlucht met de drone over de tuin, woonwijk of over een open grasveld is dus niet toegestaan.

Waar mag ik vliegen met een drone?

Wie de drone laat opstijgen op een terrein voor de modelluchtvaart, mag volgen de wetgeving niet hoger dan 200 meter vliegen. De drone moet binnen een afstand van maximaal 400 meter blijven. Daarbij geldt dat de bestuurder er altijd voor moet zorgen dat hij of zij ten minste 200 meter van gebouwen en andere obstakels uit de buurt blijft.

De Belgische Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer wil de wetgeving graag herzien. De nieuwe wetgeving moet respect voor veiligheid van de luchtvaart, bescherming van de privacy en ruimte voor commercieel gebruik van de drone gaan bieden. Ook in België geldt dat een gemeente extra regels kan opleggen. Informeer daarom van tevoren eerst waar men recreatief mag vliegen.

Zakelijk vliegen

De Belgische wetgeving verbiedt het zakelijk gebruik van quadcopters of multicopters. Alleen onder strikte voorwaarden kan de overheid toestemming verlenen voor het uitvoeren van bepaalde vluchten. Daarbij gelden talloze wetten en regels; alle regelgeving van FOD Mobiliteit, Binnenlandse Zaken, Defensie en de Commissie van de persoonlijke levenssfeer gelden. Om zo helder mogelijk te krijgen waar het zakelijk gebruik van een drone is toegestaan, kan de bestuurder het best contact opnemen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart in Brussel.